lyssa2Η 12η εκστρατεία για τον από του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας στην εμβολιαστική εκστρατεία της άνοιξης 2020 ολοκληρώθηκε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων και στις επτά περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ξεκινά το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση), που ακολουθεί την εαρινή εμβολιαστική εκστρατεία του 2020. Το πρόγραμμα αξιολόγησης ξεκινά την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και θα διαρκέσει για δύο (2) μήνες, με πιθανότητα παράτασης.
Yπενθυμίζεται ότι η νόσος έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια υγεία. Το πρώτο (1ο) κρούσμα λύσσας στην Ελλάδα καταγράφηκε στις 19 Οκτωβρίου 2012 και το τελευταίο (48ο) στις 9 Μαΐου 2014.
Στόχος του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης είναι η αξιολόγηση του από του στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων μέσω εργαστηριακών εξετάσεων όσον αφορά στην επιτυχή ανοσοποίησή τους, προκειμένου να αποτραπεί η επανεμφάνιση κρουσμάτων και να πετύχει η χώρα μας καθεστώς ελεύθερο λύσσας, όπως ίσχυε πριν το έτος 2012.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο στόχος του συλλεγόμενου αριθμού αλεπούδων στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας, για την άνοιξη 2020 είναι ανά περιφερειακή ενότητα: Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (66), Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (33), Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς (48), Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας (48), Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (29), Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (75) και Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (63).
Για την αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να προσκομίζουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες δείγματα ενήλικων αλεπούδων. Η εξέταση νεαρών ζώων δεν αντανακλά στις περισσότερες περιπτώσεις την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών, καθώς αυτά ήταν στις φωλιές τους κατά τη διενέργεια των εναέριων ρίψεων και επομένως οι πιθανότητες να έχουν ανοσοποιηθεί λόγω κατανάλωσης του εμβολίου είναι μικρές.
Τονίζεται ότι για τη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης, στο πλαίσιο της συλλογής δειγμάτων για την αξιολόγηση των εμβολιασμών, εκτός κυνηγετικής περιόδου, δεν απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ. Στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες, οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόμιση δειγμάτων στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, θα πρέπει να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ.
Υπενθυμίζεται ότι ο αντιλυσσικός εμβολιασμός και η ηλεκτρονική σήμανση (Ν. 4039/2012 και 4235/2014) των σκύλων που συνοδεύουν τους κυνηγούς είναι υποχρεωτικός (ΚΥΑ για το «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα», με αρ. πρωτ. 331/10301-05/02/2013 (ΦΕΚ 198 τ.Β'). Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, όπως διατυπώνεται στην 1η τροποποίηση (έγγραφο με αριθ. πρωτ. 3941/120925/07.10.2013 και Α-Α: ΒΛΞΧΒ-4ΗΧ) της Κ.Υ.Α. για το «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα»: «...Για να θεωρείται εμβολιασμένο ένα κατοικίδιο ζώο, πέρα από τη σφραγίδα και την υπογραφή του κτηνιάτρου, ο εμβολιασμός πρέπει να είναι σε ισχύ σύμφωνα με την διάρκεια της ανοσίας που παρέχεται από το συγκεκριμένο εμβόλιο όπως αναγράφεται στις οδηγίες του παρασκευαστή»).
Με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία και το συντονισμό των διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος ενεργητικής επιτήρησης απαιτείται συνεργασία των κυνηγών – θηροφυλάκων με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων:
Για τους σκοπούς του προγράμματος για τους κυνηγούς – θηροφύλακες κρίνεται αναγκαία:
• η επικαιροποίηση της ενημέρωσης για τον τρόπο συσκευασίας των δειγμάτων (σχετικό ενημερωτικό βίντεο υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.Α.Α.Τ.: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa)
• ο συντονισμός για την κατανομή του αριθμού των δειγμάτων που πρέπει να συλλεχθούν με βάση τον καθορισμένο στόχο για την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών στην κάθε περιφερειακή ενότητα,
• η σημασία επικοινωνίας με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες για την αποστολή
των δειγμάτων ζώων όπου αυτές υποδείξουν,
• η συμπλήρωση των συνοδευτικών εγγράφων και
• η προμήθεια από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa → Εγχειρίδιο για τον Έλεγχο και Πρόληψη της Λύσσας → Στο τέλος Παραρτήματος ΙΙΙ.
Επιχορηγήσεις για την προσκόμιση δειγμάτων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες
Η διαδικασία σχετικά με τις επιχορηγήσεις για τη συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος θα καθοριστούν στην υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση, για έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2020 », των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
«Υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 50 ευρώ ανά θανατωμένη αλεπού που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχή, στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας και για το έτος 2020».
Το δισέλιδο φυλλάδιο – ενημερωτικό τρίπτυχο σχετικά με τη συλλογή δειγμάτων αλεπούδων για το πρόγραμμα της λύσσας και τον τρόπο συλλογής και συσκευασίας νεκρών ζώων και θανατωμένων αλεπούδων, καθώς και λοιπές πληροφορίες για τη λύσσα μπορούν να αναζητηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr → «Ενδιαφέρουν τον πολίτη» → Ενημέρωση για τη Λύσσα) ή στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., όπου μπορεί να αναζητηθεί και η σχετική νομοθεσία (www.minagric.gr → Πολίτης → Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο → Λύσσα).
Τονίζεται ότι για να εξαλειφθεί η λύσσα από την Ελλάδα πρέπει να εμβολιάζονται από κτηνίατρο τα σκυλιά και οι γάτες, ώστε να προστατεύονται έναντι της λύσσας και να μην υπάρχει περίπτωση να μεταδώσουν τη νόσο σε άνθρωπο και να συλλέγονται ζώα της άγριας πανίδας και κατοικίδια θηλαστικά που ανευρίσκονται νεκρά, για να ελέγξουμε εάν ο ιός της λύσσας στα ζώα έχει καταπολεμηθεί.

moyseioO συντονισμός δράσεων ώστε να επισπευστεί η λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης της κ. Κυριακής Μάλαμα, βουλευτή Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ με την Εταιρία των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου του Πολυγύρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου ενημέρωσε για τις τελευταίες υπηρεσιακές εξελίξεις κι αναλύθηκε ένα πλαίσιο επικείμενων δράσεων γνωστοποίησης του προβλήματος κι ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την λειτουργία του μουσείου. Από την πλευρά της η κ. Μάλαμα, μετά κι από τις δύο σχετικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις επί του θέματος, δεσμεύτηκε να πολλαπλασιάσει τις παρεμβάσεις της και δήλωσε τη διαθεσιμότητα της για συνεπικούρηση όλων των πρωτοβουλιών, στην κατεύθυνση της άσκησης θεσμικής πίεσης προς το υπουργείο πολιτισμού, ώστε να λειτουργήσει το μουσείο άμεσα.

navagosostisΜε ναυαγοσώστες καλύπτονται ήδη οι πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Πολυγύρου παρά το γεγονός ότι η έναρξη του ναυαγοσωστικού έργου, εφέτος, μετατέθηκε κατά ένα μήνα και Θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Πολυγύρου, Αστέριου Ζωγράφου, στον λογαριασμό του στο facebook, ο Δήμος της πρωτεύουσας δίνει έμφαση στην πρόληψη και την ασφάλειά των κατοίκων και των επισκεπτών τηρώντας παράλληλα τους όρους και τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ.

erga20Ένα έργο πνοής για τους αγρότες της περιοχής των Δουμπιών θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για την ασφαλτόστρωση του δρόμου ΔΟΥΜΠΙΑ- ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ συνολικού προϋπολογισμού εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (930.000), το οποίο χρηματοδοτείται ολοκληρωτικά από ευρωπαϊκούς πόρους. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε πριν λίγες μέρες.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Πολυγύρου, Αστέριου Ζωγράφου, στον λογαριασμό του στο facebook εγκρίθηκαν, από την οικονομική επιτροπή, οι όροι δημοπράτησης για το έργο Αγροτικής οδοποιίας ΓΑΛΑΡΙΝΟΥ- ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου σαράντα χιλιάδων ευρώ ( 1.040.000), όπως επίσης και το έργο συλλογής μεταφοράς λημμάτων ΟΛΥΝΘΟΥ (Αποχετευτικά Δίκτυα) και έργο επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ΟΛΥΝΘΟΥ (Βιολογικός Καθαρισμός), συνολικού προϋπολογισμού πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000).
«Προχωράμε στην έμπρακτη και συνεχή στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα οι βιολογικοί καθαρισμοί και τα αποχετευτικά δίκτυα είναι έργα ουσίας για μας με βαθύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τα οποία συμβάλλουν, τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και της δημόσιας υγείας. Πρόθεσή μας είναι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της καθημερινότητας των πολιτών μας» δήλωσε ο Δήμαρχος Πολυγύρου.