firewoodΑνακοινώνεται ότι οι αιτήσεις των κατοίκων Πολυγύρου για τα καυσόξυλα έτους 2019 θα υποβάλλονται στο Δημαρχείο από τις 9:00 πμ. έως τις 14:00 μμ. στο γραφείο 8 από την Πέμπτη 26/09 /2019 έως την Τετάρτη 18/10/2019. Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να προσέρχονται με την αστυνομική τους ταυτότητα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο για να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους.
Θα ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις των οικονομικά ασθενέστερων
(μία αίτηση ανά οικογένεια).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το 2019 έχουν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (συνταξιούχοι ΟΓΑ, πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα που έχουν αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67% και στρατευμένοι οικογενειάρχες), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δ.Κ. Πολυγύρου και το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους 2018 δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
Απαραίτητο δικαιολογητικό που θα συνοδεύει την αίτηση όλων των δικαιούχων είναι και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της ΔΟΥ οικονομικού έτους 2018 καθώς και η πιο πρόσφατη μηνιαία απόδειξη σύνταξης για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ.
Η μακροχρόνια ανεργία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ και το ποσοστό αναπηρίας με βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το ακριβές ποσοστό αναπηρίας.
Η ιδιότητα του τρίτεκνου και πολύτεκνου ισχύει για τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα τριών ή τεσσάρων τέκνων αντίστοιχα τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Για τους τρίτεκνους – πολύτεκνους απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο. Για τους αλλοδαπούς το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά.
Πληροφορίες τηλ. 2371350711, 2371350750

KounoupiaΤη λήψη προληπτικών μέτρων απέναντι στα κουνούπια, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ζητεί από τους πολίτες το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).
Το Κέντρο επισημαίνει πως «η εμφάνιση περιστατικών λοίμωξης από τον ιό σε σχεδόν ετήσια βάση υποδηλώνει ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, είναι πιθανή και αναμενόμενη η επανα-κυκλοφορία του ιού και η εμφάνιση περιστατικών στη χώρα μας και κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2019, τόσο σε γνωστές όσο και σε νέες περιοχές».
Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι ο ιός μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται όταν τσιμπούν μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών), που αποτελούν τη βασική δεξαμενή του ιού στη φύση. Οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί θεωρείται ότι δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια.

dimarxeioΤακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στις 19:00 με τα παρακάτω θέματα:
1) Λήψη απόφασης για την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2) Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης και ορισμός χρόνου καταβολής της αποζημίωσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
3) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Λιμενικού Ταμείου (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
6) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
7) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)

fteraΤην Τετάρτη 09/10/2019 στις 19:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής βιβλιοθήκης Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου της Μάχης Τζαβέλλα «Φτερά παγωνιού» από τις εκδόσεις ΓΚΟΒΟΣΤΗ στο πλαίσιο του 5ου κύκλου βιβλιοπαρουσιάσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Ν.Π. του Δήμου Πολυγύρου «Αριστοτέλης».

Θα μιλήσουν η Γιάννα Νταλαγιώργου, δικηγόρος, και η Ελευθερία Κεφάλα, φιλόλογος.
Θα συντονίσει ο Νίκος Πιτσιόρλας, βιβλιοθηκονόμος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολυγύρου.