3Education-Leaders-Awards schoolΜια ακόμη διάκριση πέτυχε το Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου. Τα φετινά Education Leaders Awards συγκέντρωσαν εξαιρετικές υποψηφιότητες από κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα και από κάθε περιοχή της χώρας με σκοπό να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις καλές πρακτικές στην Εκπαίδευση.

Στη φετινή πέμπτη συνεχόμενη χρονιά μία από τις υποψηφιότητες που κατάφεραν να εντυπωσιάσουν την κριτική επιτροπή και να βρεθούν στο βάθρο των νικητών ήταν και, του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου, που απέσπασε το Αργυρό Βραβείο, στη «Α. Ενότητα: Εκπαίδευση» «Καινοτομία στη Διδασκαλία» καθώς ανακηρύχθηκε ως ένα από τα καλύτερα Δημόσια Σχολεία της Χώρας.
Ταυτόχρονα ο Δάσκαλος Βασίλης Μισαηλίδης, Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου, βραβεύτηκε ως διακεκριμένος εκπαιδευτικός του 2020 στο πλαίσιο των Education Leaders Awards.
Περισσότερα στο site του Σχολείου στην διεύθυνση: https://olynthos-school.gr/?p=12938

psp2020Η Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυγύρου ανεβάζει την παράσταση La nonna το Σάββατο 18 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 21.00, στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου

Λόγω ματαίωσης της συνεδρίασης της 27/07/2020 εξαιτίας έλλειψης απαρτίας, τακτική συνεδρίαση του Σώματος θα γίνει την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 με ώρα έναρξης 19:30

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και τη παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη τελικής απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου Κατερτζή και ήδη ιδιοκτησίας Τράπεζας Πειραιώς (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
2. Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγή – Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 16 MW στη θέση «Τρουλάκι – Ζωγραφίτικο» Δ.Ε. Ορμύλιας (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
3. Λήψη απόφασης για 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
3. Κατανομή ΣΑΤΑ (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
4. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
5. Παραλαβή και έγκριση υδραυλικής μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη για την κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ψακουδίων και Βατοπεδίου στην Ε.Ε.Λ. Ορμύλιας» με αρ. μελέτης 22/2019 (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
6. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Αρχικής Σύμβασης και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή πρότυπου Δημοτικού Γηροκομείου Πολυγύρου – Αποπεράτωση» (αρ. μελ. 12/2013) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
7. έγκριση 1ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού» με αρ. μελέτης: 56/2016 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
8. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων-Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος-Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν-Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος-Σήμανση» με αρ. μελ. 4 / 2016 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
9. Τροποποίηση απόφασης υλoποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003673 (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
10. Χορήγησης άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση της εισόδου εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
12. Έγκριση ή μη ενίσχυσης ενδεών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
13. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης νερού με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Ταξιάρχη (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
14. Ορισμός υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων καμερών ασφαλείας στο Γ/σιο – Λύκειο Ορμύλιας (
15. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων από πλημμυρικά φαινόμενα», αρ. μελ 15/2017 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
16. Συνδρομή του Δήμου Πολυγύρου στη διοργάνωση του 4ου Πολύγυρος run Χαλκιδικής (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
17. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
18. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
19. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων – ακινήτων του Δήμου και αγορά ή μίσθωση πραγμάτων – ακινήτων ανηκόντων σε τρίτους (παρ. 1 άρθρ. 1 ΠΔ 270/81) (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
20. Αποδοχή ποσού 76.530.00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Α' Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
21. Έγκριση τοπικού σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
22. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου» (αρ. μελ. 45/2016) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο πάρκο “Αναψυκτήριο” οικισμού Ψακουδίων, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων κατά τη 10η Ιουλίου 2019» (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
24. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων από πλημμυρικά φαινόμενα (ολοκλήρωση)» (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
25. Γνωμοδότηση για ΜΠΕ για την τροποποίηση της οικ. 151914/15.09.2015 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (υποκατηγορία Α1-Ομάδα 5η – Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες/εξόρυξη μεταλλευμάτων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση μεταλλευμάτων με Α/02
26. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για την κατασκευή του έργου: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Γαλάτιστας» Δήμου Πολυγύρου με αριθ. μελέτης 14/2016 (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
27. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για την κατασκευή του έργου: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοκάστρου» Δήμου Πολυγύρου με αριθ. μελέτης 18/2016 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
28. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή -ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και οικισμό Βατοπεδίου Δ.Κ. Ορμύλιας – Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
29. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
30. Ορισμό Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων από πλημμυρικά φαινόμενα» αριθ. μελ. 15/2017 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
31. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ.91/2014 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
32. Λήψη απόφασης για την απευθείας διαπραγμάτευση εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτήριου στην Κοινότητα Ορμύλιας (οικισμός Ψακουδίων) (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
33. Λήψη απόφασης του Δήμου Πολυγύρου για την μετατροπή της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΑΕ/ΟΤΑ) από Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020) και τη συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου σε αυτόν (Εισηγ. :ΒΟΡΔΟΣ)
34. Λήψη απόφασης του Δήμου Πολυγύρου για την μετατροπή της Αναπτυξιακής Εταιρίας από Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020) και τη συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου σε αυτόν (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
35. Λήψη απόφασης για την μίσθωση δύο (2) ακινήτων στον Ταξιάρχη για πάρκινγκ (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
36. Παράταση δωρεάν παραχώρησης του με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 5068 απορριμματοφόρου στον Δήμο Αμφίπολης (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
37. Συμμετοχή του Δήμου στο Συνέδριο SafeGreece (νέες τεχνολογίες και πολιτική προστασία) – Έγκριση δαπάνης συμμετοχής και δαπάνης για την μετάβαση του Δημάρχου στην Αθήνα (14-16 Οκτωβρίου 2020) (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
38. Λήψη απόφασης για την παροχή γνώμης για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
39. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΠΑΝ για μελέτες και επίβλεψη έργων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
40 .Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Αριστοτέλη για θέματα Πολιτικού Μηχανικού (μελέτες - έργα) (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
41.Έκτακτη επιχορήγηση Α/βαθμιας εκπαίδευσης (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
42.Διάλυση σύμβασης κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» με αρ. μελέτης 35/2016 (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
43.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για την κατασκευή του έργου : "Αντικατάσταση γεώτρησης στην περιοχή "Γήπεδο" του οικισμού Ολύνθου του Δήμου Πολυγύρου", αρ. μελ. 5/2020 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)

anoixto-theatro-2018Με τη θεατρική παράσταση «Το παγκάκι» του Αλεξάντερ Γκέλμαν, με τον Γιώργο Κιμούλη και τη Φωτεινή Μπαξεβάνη, ξεκινούν οι εκδηλώσεις του 12ου Φεστιβάλ Πολυγύρου – Καλοκαίρι τέχνης και πολιτισμού 2020 την Παρασκευή 10/07/2020 στις 9.15 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου.

Δύο άγνωστοι συναντιούνται σε ένα πάρκο και κάθονται στο ίδιο παγκάκι. Είναι όμως πραγματικά άγνωστοι; Μπορεί κάποτε να ήταν κάτι άλλο; Είναι τυχαία αυτή η συνάντηση ή όχι; Μήπως έχουν επινοήσει μία ζωή που δεν μπόρεσαν ποτέ να ζήσουν; Πρόκειται για μια κωμικοτραγική ιστορία δύο μοναχικών και απελπισμένων ανθρώπων, που θα μπορούσε να συμβεί παντού, σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη. Μία ιστορία που εγείρει ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και βασανιστικό ερώτημα: μπορούν πλέον οι άνθρωποι να ζήσουν πραγματικά μαζί; Κι αν ναι, πώς θα μπορούν να το επιτύχουν, αν συνεχώς κρύβει ο ένας απ’ τον άλλον αυτό που πραγματικά είναι;
Ο Αλεξάντερ Γκέλμαν ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς της Ρωσίας. Το Παγκάκι γράφτηκε το 1983, πριν από την κατάρρευσή της Σοβιετικής Ένωσης, όταν η αυθαιρεσία και η διαφθορά κυριαρχούσαν. Έχει μεταφραστεί και παιχτεί σε πάρα πολλές χώρες. Το πικρό του χιούμορ το κάνει διαχρονικό και κωμικοτραγικά επίκαιρο.
Σκηνοθεσία – Διασκευή - Διαμόρφωση χώρου: Γιώργος Κιμούλης
Μετάφραση: Νίκος Καμτσής
Κοστούμια: Σοφία Νικολαΐδη
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Βοηθός σκηνοθέτη: Στάθης Παναγιωτίδης
Παραγωγή: Όψεις Πολιτισμού
Γενική είσοδος: 16 €, μειωμένο 12 €
Προπώληση εισιτηρίων στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου, στο ισόγειο του Δημαρχείου.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις παραστάσεις θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που συστήνει το Υπουργείο Υγείας.

Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα των θεατρικών παραστάσεων, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Πολυγύρου στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου, ενώ το πλήρες πρόγραμμα με συναυλίες, εικαστικά, αθλητισμό και σινεμά θα δημοσιοποιηθεί σε επόμενο δελτίο τύπου.

Σάββατο 18 & Δευτέρα 20 Ιουλίου, 21.00
La nonna
Από τη Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυγύρου

Πέμπτη 23 Ιουλίου, 21.15
Προσοχή ο φίλος δαγκώνει της Carole Greep
με τους Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Μέμο Μπεγνή, Ναταλία Δραγούμη, Ευαγγελία Μουμούρη

Τετάρτη 5 Αυγούστου, 21.15
Σκηνές από έναν Γάμο του Ίγκμαρ Μπέργκμαν
με τον Αντώνη Λουδάρο και την Παυλίνα Χαρέλα

Πέμπτη 13 Αυγούστου, 21.15
Μ & Μ του Πολυγυρινού Γιάννη Μαστρογεωργίου