Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Το κτίριο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Αποτελέσματα του 12ου κύματος Βαρόμετρου Οικονομίας της Χαλκιδικής – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2024

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο στήριξης των επαγγελματιών μελών του, διεξάγει τη δίμηνη έρευνα Βαρόμετρο της Οικονομίας της Χαλκιδικής, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις και τα προβλήματα των επιχειρηματιών της περιοχής και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και κινήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Σταθερά ανοδικός ο δείκτης, αισιόδοξοι οι επιχειρηματίες στη Χαλκιδική
Στο 4,9% ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής από το 3,4% του προηγούμενου κύματος, παρουσιάζοντας αισθητή άνοδο και δίνοντας τόνο αισιοδοξίας για τη νέα σεζόν.

Μειώνεται σταδιακά το ποσοστό αυτών, που κρίνει μέτρια και κακή την κατάσταση των επιχειρήσεων τους
13% είναι το ποσοστό αυτών που κρίνουν καλή την κατάσταση των επιχειρήσεων τους, 32% ικανοποιητική, σημειώνοντας αύξηση από το 19%. Στο 45% από το 50% έχει υποχωρήσει το ποσοστό αυτών, που την κρίνει μέτρια και 10% κακή από το 12%, δείχνοντας γενικά τάση βελτίωσης.

Αύξηση και διατήρηση τζίρου για το 65% των επιχειρήσεων
12% είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων, που δηλώνει αύξηση του τζίρου, 53% ότι παρέμεινε ο ίδιος και 35% ότι μειώθηκε.

Προσλαμβάνουν νέο και διατηρούν το υπάρχον προσωπικό σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις της Χαλκιδικής
Εν όψει της καλοκαιρινής σεζόν 89% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό, 10% ότι θα προσλάβει νέο, ενώ μόλις 1% είναι το ποσοστό αυτών, που δηλώνουν ότι θα προβούν σε απολύσεις.

95% το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένει καλύτερα ή ίδια αποτελέσματα
Σημαντική αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων, που αναμένει καλύτερα αποτελέσματα το επόμενο εξάμηνο, φτάνοντας 54% σε σύγκριση με το 45% του προηγούμενου κύματος. 41% αναμένει τα ίδια ενώ το ποσοστό αυτών που αναμένουν χειρότερα αποτελέσματα πέφτει στο 5%, σε σύγκριση με το 15% του προηγούμενου κύματος.

Περίπου 6 στις 10 επιχειρήσεις του Νομού έχουν έρθει σε επαφή με φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

38% δηλώνει ότι έχει έρθει σε επαφή με τον Δήμο, 19% με την Περιφέρεια, συνολικό ποσοστό δηλαδή 57%, ενώ το 43% δηλώνει με κανέναν.

4 στους 10 δηλώνουν ικανοποιημένοι από την επαφή με φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

42% δηλώνει ότι το θέμα του λύθηκε, 46% λίγο/καθόλου και ότι το θέμα του δεν λύθηκε, ενώ 12% δηλώνει ότι ΔΓ/ΔΑ.

Ίσα μοιρασμένο σχεδόν το ποσοστό αυτών, που δηλώνουν ότι ο Δήμος βοηθά και στηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα, με αυτούς που δηλώνουν ότι αδιαφορεί.

35% δηλώνει ότι ο Δήμος βοηθά την επιχειρηματικότητα όπου μπορεί και όπου χρειαστεί στην περιοχή τους, 39% ότι αδιαφορεί για τα προβλήματα των επιχειρηματιών, ενώ 26% ΔΓ/ΔΑ.

50-50 το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι ο Δήμος συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με αυτούς που δηλώνουν το αντίθετο.

39% δηλώνει ότι ο Δήμος συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 41% ότι όχι/μάλλον όχι, ενώ 20% είναι το ποσοστό αυτών που δήλωσαν ΔΓ/ΔΑ.

Την έρευνα διεξήγαγε η εταιρεία Interview, κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2024. Το δείγμα αποτελείται από 355 επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, η συμμετοχή των οποίων είναι προαιρετική.

Το link με τα αποτελέσματα της έρευνας και τα σχετικά γραφήματα βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (www.epihal.gr).