Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Ενημέρωση

Προσωρινά αποτελέσματα της υπ΄αριθμ.1997/07-12-2022 ανακοίνωσης για πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ΄αριθμ.1997/07-12-2022 ανακοίνωσης για πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. Υποβολή ενστάσεων από 09-01-2023 έως 20-01-2023 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΗΛ.

Περισσότερα…