Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 και ώρα 19:00

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/3-4-2020 τεύχος Α’), με τα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση δημοτικών συμβουλίων και Ο.Τ.Α. περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων έτους 2022 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)

4. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος 44,645MW που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο (συνολικής έκτασης 468.658,966τ.μ.) στη θέση «Γιάνκοβα» της κτηματικής περιοχής Στανού της Δημοτικής Ενότητας Αρναίας, του Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2102475023) (Εισηγ: ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ)

5. Γνωμοδότηση για το έργο «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της τροποποίησης του έργου «Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας – ΣΤΑΥΡΟΣ 1000152» της εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ», και το οποίο είναι υφιστάμενο (και πρόκειται να τροποποιηθεί η λειτουργία του) σε έκταση που βρίσκεται στο ύψωμα Σταυρού Τούμπα, Δ. Πολυγύρου, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ:2005297920) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)

6. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)

7. Παραχώρηση χώρου 864,48 τ.μ. δίπλα στο κεντρικό πάρκο της Μεταμόρφωσης για την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Πάρκ για τη χρονική περίοδο 28-05-2022 έως 12-09-2022 (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)

8. Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση ΚΕΠ, Βοήθειας στο Σπίτι, Τοπικού Αστυνόμου, Αυτόματου Ταμειακού Μηχανήματος, Φιλαρμονικής και Χορωδίας στη Κοινότητα Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)

9.Αποδοχή ποσού 38.550,00€ συμπληρωματική κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου έτους 2022 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)

10. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης για την Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στον παραθεριστικό οικισμό “ΤΡΙΚΟΡΦΟ” του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)

11. Λήψη απόφασης για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)

12. Οργάνωση κινηματογραφικών προβολών με ελεύθερη είσοδο στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας διέλευσης αγωγού για μεταφορά νερού (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

14. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)

15. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Ορμύλιας (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)

16. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)