Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Το κτίριο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής ανακοινώνει ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθούν στις 01, 02, 03 Δεκεμβρίου 2017 ως εξής:
01 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή στην Ιερισσό
02 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο στα Ν. Μουδανιά
03 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή στον Πολύγυρο
Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται και έχουν δικαίωμα ψήφου εκείνα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο μέχρι και τις 30/11/2016 και είναι ταμειακώς ενήμερα.
Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.
Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλόμενων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές, ήτοι έως και 20 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.
Σχετικός κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής εκτίθεται στα γραφεία του, οδός Πολυτεχνείου 58, 63100 Πολύγυρος.
Αναλυτική πρόσκληση για τις εκλογές θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πενήντα (50) μέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των εκλογών.