Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

6vrisesnow

1η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ “ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ”

Την 1η Μαθητική Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα: «Ματιές στην πόλη μου το χειμώνα» διοργανώνουν το Μορφωτικό- Πολιτιστικό- Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» σε συνεργασία με τα σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου.
Η έκθεση αφορά μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού 7-12 ετών, των σχολείων της πόλης του Πολυγύρου.
Στόχος της προσπάθειας είναι η κινητοποίηση και εμπλοκή των μαθητών στο χώρο της δημιουργικής, καλλιτεχνικής έκφρασης και η αποτύπωση της προσωπικής άποψης του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον ευρύτερο χώρο, στον οποίο ζουν και δρουν καθημερινά. Τέλος η δημόσια έκθεση της δουλειάς των παιδιών προσδοκάται πως θα σταθεί αφορμή για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, ψυχαγωγία και γενικότερα προβληματισμού και ευκαιρία αυτοσυνειδησίας.
Η συμμετοχή των μαθητών είναι καθαρά προαιρετική.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
• Ο κάθε μαθητής-τρια μπορεί να συμμετέχει με 1 έως 3 έργα διαστάσεων 20 x 25 εκ., έγχρωμα ή ασπρόμαυρα.
• Τα έργα θα πρέπει να παραδοθούν στους διευθυντές των σχολείων το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015.
• Στο πίσω μέρος της κάθε φωτογραφίας θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά το ονοματεπώνυμο, η τάξη, το σχολείο φοίτησης του κάθε μαθητή-τριας και (προαιρετικά) ο τίτλος του έργου.

• Η μικρή οικονομική επιβάρυνση εκτύπωσης των φωτογραφιών επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.
• Μετά το τέλος του διαγωνισμού οι φωτογραφίες δεν επιστρέφονται, ενώ ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα για περαιτέρω έκθεση ή προβολή τους.
• Τέλος, είναι ευπρόσδεκτη και θεμιτή η συμβολή και βοήθεια των γονέων καλό είναι όμως η τελική πνευματική δημιουργία να ανήκει στα ίδια τα παιδιά.

Οι φωτογραφίες των μαθητών-τριών αφού συγκεντρωθούν, θα εκτεθούν με τη φροντίδα και τη μέριμνα του Μορφωτικού- Πολιτιστικού- Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», το χρονικό διάστημα από 11 έως 30 Δεκεμβρίου, στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα : 23710 23086 & 23 986 κ. Ζαφείρω Αικατερινάρη και 6972 394722 κ. Λιάμπας Δημήτρης