Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

tablet

100 ΤΑΜΠΛΕΤ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα πρώτα 100 τάμπλετ παραδόθηκαν σε σχολικές μονάδες του Δήμου από τον Δήμαρχο Πολυγύρου, Αστέριο Ζωγράφο, και την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευτύχία Παπανικολάου.

Συνολικά θα παραδοθούν130 συσκευές εκ των οποίων οι 115 θα δοθούν για χρήση σε μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και 15 των Νηπιαγωγείων.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού ενημερώθηκε με διακριτικότητα για τις ανάγκες των μαθητών μας, προχώρησε ομόφωνα στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων και διέθεσε ποσό 19.420 ευρώ για την προμήθεια 130 τάμπλετ, τελευταίας γενιάς. Με τη σχετική προμήθεια η Σχολική Επιτροπή καλύπτει ποσοστό 9-10% των μαθητών Δημοτικού του Δήμου Πολυγύρου.

Το ποσό εξασφαλίστηκε από εξοικονόμηση πόρων, τόσο από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών θέρμανσης των σχολείων λόγω αναστολής της λειτουργίας τους για τουλάχιστον 3 μήνες εντός του 2020 , όσο και από την έκτακτη επιχορήγηση που δίνει κάθε χρόνο ο Δήμος Πολυγύρου προς τις Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους αναγκών.» τονίζει ο Δήμαρχος Πολυγύρου επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να εκτιμήσουν τη νέα κατάσταση μετά και τη διανομή των ΤΑΒΛΕΤ στους μαθητές και να εξετάσουν περεταίρω βελτιωτικές ενέργειες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να συμμετέχουν απρόσκοπτα στην εξ ̈ αποστάσεως διδασκαλία.