Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

ktimatologio

ΑΠΟ 14/01/2019 ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Με την έναρξη υποβολής δηλώσεων σε περιοχές της Χαλκιδικής, συνεχίζεται το έργο της κτηματογράφησης από την Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό :
• 14/01/2019 : Έναρξη συλλογής δηλώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
• 15/04/2019 : Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εσωτερικού)
• 15/07/2019 : Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εξωτερικού)
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν όλοι δικαιούχοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) εγγραπτέων δικαιωμάτων, τα οποία προκύπτουν από τίτλους, κληρονομική διαδοχή και χρησικτησία.
Για τις διευθύνσεις των Γραφείων Κτηματογράφησης, θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση. Η δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που παραλείψετε να υποβάλετε δήλωση, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβίβαση ή έκδοση οικοδομικής άδειας και υπάρχει ο κίνδυνος να χαρακτηριστεί το ακίνητο σας ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Για πληροφορίες σχετικά με δικαιολογητικά και άλλα, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα www.kthma.gr ή να καλείτε:
• 801 4000 100 για κλήσεις από σταθερό με αστική χρέωση,
• 231 600 5400 για κλήσεις από κινητό με χρέωση κινητού προς σταθερό.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας, εκτός από το έντυπο της δήλωσης (δήλωση του Νόμου 2308/95) που μπορεί ο πολίτης να προμηθευτεί από το Γραφείο Κτηματογράφησης ή από το www.ktimatolgio.gr, απαιτείται η κατάθεση των εξής δικαιολογητικών:
* Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το εμπράγματο δικαίωμα. Π.χ. συμβόλαιο.
* Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του.
* Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.
* Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Μαζί με τη δήλωση ιδιοκτησίας καταβάλλεται και το ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης των 35 ευρώ και 20 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους (π.χ. αποθήκες).
Στις αγροτικές περιοχές (στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα παραπάνω από δύο εντός του ίδιου ΟΤΑ καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.
Η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος είναι υποχρεωτική εφόσον αυτό αναφέρεται στο συμβόλαιο, γίνεται επίκληση χρησικτησίας, έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, άρα υπάρχει τοπογραφικό ή έχει συνταχθεί για οποιαδήποτε άλλη χρήση, π.χ. αγοραπωλησία.