Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dimarxeio pezodromos

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κεκλεισμένων των θυρών λόγω της εξάπλωσης του κοροναϊού συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης (έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα) του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης) για δωρεάν WiFi4EU (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4. Συμμόρφωση βάσει της υπ’ αριθ. 081/2020 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έργο Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Γαλαρινού προς Βασιλικά (έως όρια Ν. Χαλκιδικής) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
6. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» οποία συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
7. Έγκριση προμήθειας α) δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών κλειστού τύπου και β) δύο καινούργιων δικύκλων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για την ανάθεση της υλοτομίας του Κοινοτικού δάσους Βάβδου διαχειριστικού έτους 2020 (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
9. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του τμήματος Κελλί-Νικήτη του έργου σύνδεσης του οδικού άξονα Πολυγύρου-Ιερισσού με το οδικό κύκλωμα Σιθωνίας (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
10. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση ΝΑΝΟΣ συνολικής ισχύος 3,861mw, της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ, που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και έλαβε την Περιβαλλοντική ταυτότητα 1908164120, που θα εγκατασταθεί στα υπ’αριθ. 27,28,29,30,31,1045 αγροτεμάχια αγρόκτημα Άγιος Πρόδρομος Δήμου Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
11. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση Παπαπέτρου συνολικής ισχύος 4,87mw, της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ, που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και έλαβε την Περιβαλλοντική ταυτότητα 1908163825, που θα εγκατασταθεί στα υπ’αριθ. 198, 1456, 1457, 1224 αγροτεμάχια, αναδασμός Άγιος Πρόδρομος Δήμου Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής που ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 10ης ομάδας- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 02 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
12. Έγκριση φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4,898mw, της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1906112527, που θα εγκατασταθεί στο υπ’αριθ. 252 αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Αγίου Προδρόμου, Δήμου Πολυγύρου, Π.Ε.Χαλκιδικής (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
13. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ-2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου –Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου–Καλυβών Δήμου Πολυγύρου-Β’ Φάση (Ολοκλήρωση)» με αρ. μελ. 188 / 2011 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση-βελτίωση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών-Ύδρευση Πολυγύρου» (αρ. μελ. 154/12) (Εισηγ.: ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ)
15. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον συνοικισμό της Κοινότητας Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
16. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου εντός καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», που λειτουργεί στην Ορμύλια (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
17. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Κοινότητα Μεταμόρφωσης (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
18. Εξέταση αίτησης για σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στην Κοινότητα Παλαιοκάστρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)