Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

geniko nosokomeio

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 160.000 € ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΦΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανταποκρινόμενη άμεσα στο αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, για την κάλυψη αναγκών του λόγω της πανδημίας Covid – 19, προχώρησε σε επιχορήγηση ύψους 160.000 €. Στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής πρόεκυψαν ανάγκες δημιουργίας νέων χώρων για την υποδοχή κρουσμάτων και τον έλεγχο ύποπτων περιστατικών. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στην αναδιάρθρωση της λειτουργίας όλου του Νοσοκομείου. Για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών κρίθηκε απαραίτητο από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, να γίνουν εργασίες ανακαίνισης της παλιάς Παθολογικής Κλινικής, η οποία βρίσκεται εκτός χρήσης από το 2014, έτσι ώστε να μπορέσει να επαναχρησιμοποιηθεί. Επιπλέον κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και στο τμήμα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν.Χ.