Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Μελίσσια

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής ενημερώνει όλους τους Μελισσοκόμους να προσέλθουν στο γραφεία της στον Πολύγυρο ή στα κατά τόπους γραφεία Υποστήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης, για να συμπληρώσουν την αίτηση δήλωση καταγραφής των διαχειμαζόμενων κυψελών τους το αργότερο μέχρι 21-1-2019.
Η αίτηση δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους και αποτελεί επιπλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των Μελισσοκόμων στα προγράμματα ενίσχυσης μετακίνησης και αντικατάστασης κυψελών.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι Μελισσοκόμοι που έχει λήξει το Μελισσοκομικό τους μέχρι τέλος Αυγούστου 2018 και έχουν προβεί από 1-9-2018 ή θα προβούν σε θεώρηση του μέχρι 31-12-2018. Σε αυτή και μόνο την περίπτωση η θεώρηση θεωρείται αίτηση –δήλωση διαχείμασης και δεν απαιτείται νέα.