Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Το κτίριο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Αποτελέσματα από το 2ο κύμα του Βαρόμετρου της Οικονομίας της Χαλκιδικής, της δίμηνης έρευνας του Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο της στήριξης των επαγγελματιών, διεξάγει τη δίμηνη έρευνα Βαρόμετρο της Οικονομίας της Χαλκιδικής, προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα και οι απόψεις των μελών του, ώστε να ληφθούν μέτρα, όπου αυτό είναι εφικτό.

Τα γενικά συμπεράσματα του 2ου κύματος είναι ότι, η συγκυρία του πολέμου και των επιπτώσεων στην ενέργεια δεν έχει επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής, παρότι ο δείκτης της οικονομικής συγκυρίας τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο 2022 έχει πέσει στο 1,9% από το 5,8% του προηγούμενου κύματος της έρευνας.

21% καλή, 22% ικανοποιητική, 42% μέτρια και 15% κακή κρίνεται η κατάσταση των επιχειρήσεων τις Χαλκιδικής από τους επαγγελματίες. Στο 33% των επιχειρήσεων παρατηρείται αύξηση του τζίρου, στο 41% παραμένει ίδιος, ενώ το 26% δηλώνει ότι ο τζίρος τους μειώθηκε.

Στο θέμα του προσωπικού 65% δηλώνει ότι θα το διατηρήσει, 24% θα προσλάβει νέο, 11% θα απολύσει, ενώ το 29,5% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν διατηρεί καθόλου προσωπικό.

Παραμένουν αισιόδοξοι οι επιχειρηματίες

39% δηλώνει ότι περιμένει να είναι καλύτερη η κατάσταση της επιχείρησής του, 32% ίδια, ενώ το 38% πιστεύει ότι θα είναι χειρότερη. Το 58% έχει ενσωματώσει τις αυξήσεις της ενέργειας στο τελικό κόστος πώλησης των προϊόντων του, 41% το έχει απορροφήσει, ενώ το 1% δεν γνωρίζει, δεν απαντά.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει τις επιχειρήσεις

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το 74% δηλώνει ότι έχει επηρεάσει πολύ την λειτουργία της επιχείρησής του, το 24% λίγο έως καθόλου και το 1% δεν απαντά.

Αναφορικά με την αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής, 61% δηλώνει ότι θα επηρεάσει τη συνέπεια της επιχείρησης προς τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της, 24% απαντά ότι δεν θα την επηρεάσει, ενώ το 15% απαντά ότι, δεν το αφορά η ερώτηση.

Την έρευνα διεξήγαγε η εταιρεία Interview, κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2022. Το δείγμα αποτελείται από 320 επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, η συμμετοχή των οποίων είναι προαιρετική.

Το link με τα αποτελέσματα της έρευνας και τα σχετικά γραφήματα βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (www.epihal.gr). Το επόμενο δίμηνο βαρόμετρο θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2022 και τα αποτελέσματά του θα ανακοινωθούν με δελτίο τύπου.