Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στις 19:00 με τα παρακάτω θέματα:
1) Λήψη απόφασης για την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2) Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης και ορισμός χρόνου καταβολής της αποζημίωσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
3) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Λιμενικού Ταμείου (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
6) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
7) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)

8) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη φακέλου έκδοσης αδειών χρήσης νερού υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων (3 δίκτυα) Δ.Ε. Ορμύλιας» Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
9) Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή – Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και οικισμού Βατοπεδίου Δ.Κ. Ορμύλιας – Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
10) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή περίφραξης στην Ε.Ε.Λ. Ορμύλιας» (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
11) Αποδοχή ποσού 76.530.00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Συμπληρωματική Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
12) Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
13) Λήψη απόφασης επί της αίτησης περί εξέτασης του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσα Ξενοδοχειακή επιχείρηση της Μάλλιου Φαρφουρή, στη Μεταμόρφωση (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΕΑΣ)
14) Λήψη απόφασης περί εκδόσεως Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής
15) Έγκριση πρακτικού συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ««Κατασκευή περίφραξης στην Ε.Ε.Λ. Ορμύλιας» (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
16) Λήψη απόφασης για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ΜΠΕ Μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα με τη μέθοδο της αεριοποίησης ισχύος 1Mw, που προτείνεται να εγκατασταθεί στα με αριθ. 416Α και 416Β αγροτεμάχια εκτός ορίων οικισμού Δ.Κ. Γαλάτιστας Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής (Π.Κ.Μ.) Περιβαλλοντικής Ταυτότητας (ΠΕΤ) έργου: 1812025821 ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 6Α και της 4ης ομάδας Συστήματος περιβαλλοντικών υποδομών» (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
17) Διάνοιξη οδού διανομής και δημιουργία πρόσβασης εντός ιδιοκτησίας (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
18) Λήψη απόφασης για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την διαγραφή χρεών στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του N. 4555/18) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
19) Οργάνωση και λειτουργία Κινηματογραφικής Λέσχης Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
20) Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
21) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου ιδιοκτησίας του Δήμου στα Ψακούδια (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
22) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δύο εδαφικών τμημάτων στις Καλύβες Πολυγύρου, αντίστοιχων εμβαδών 49.671,20 τ.μ. και ΚΑΕΚ 490579105018 και 9660,19 τ.μ. με ΚΑΕΚ 490579108005 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
23) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «Αγ. Νικόλαος» Δ.Κ. Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
24) Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Διαδημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Βόρειας Χαλκιδικής (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
25) Ορισμός εκπροσώπου στο Δίκτυο Πόλεων «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
26) Ορισμός εκπροσώπου στο Δίκτυο Πόλεων με τον τίτλο «ΔΕΠΑΝ» (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
27) Ορισμός επιτροπής καθορισμού τιμής μονάδας για τις δημοτικές εκτάσεις που προσκυρώνονται (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
28) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αναπτυξιακή Εταιρία Χαλκιδικής για τις Γ.Σ. και τα όργανα αυτής (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
29) Ορισμός εκπροσώπου για τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
30) Ορισμός μελών Δ.Σ. για το Δημοτικό Ραδιόφωνο (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
31) Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
32) Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
33) Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πολυσύχναστων (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
34) Ορισμός εκπροσώπου (δημότη Πολυγύρου) στο Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΘΑΝ. ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
35) Εξέταση αιτήματος παράτασης ωφελούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
36) Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» οικ. έτους 2018 (Εισηγ.: ΚΥΡΙΑΚΟΥ)
37) Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου για την κατασκευή παιδικής χαράς στην Παλαιόχωρα και ορισμός επιτροπής εκτίμησης (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
38) Παραχώρηση χώρων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
39) Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΣΑΡΑΝΤΗ)
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου.