Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

kataskinosi

ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017

Από το Δήμο Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές των παιδιών για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2017 της Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης.
Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:
Α) Αίτηση του γονέα προς το Δήμο (επισυνάπτεται)
Β) Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία να αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας και άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά. (επισυνάπτεται)
Γ) Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του, επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λ.π.)
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 20/7/2017, στο Δημαρχείο Πολυγύρου.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση εδώ.