Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Το κτίριο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή καταβολής της εισφοράς των μελών του Επιμελητηρίου για το έτος 2021, όπως ίσχυε και για το 2020, αναλογιζόμενη την δύσκολη οικονομική θέση που βρίσκονται πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες του νομού μας.