Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Το κτίριο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2022

To Επιμελητηρίο Χαλκιδικής, προκηρύσσει τα Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2022. Οι κατηγορίες των βραβείων είναι 6 και θα δοθούν 12 βραβεία συνολικά. Τα βραβεία που προκηρύσσονται για το 2022 είναι στις παρακάτω κατηγορίες:
1. Βραβείο Οικογενειακής επιχείρησης με ιστορικό διαδοχής
2. Βραβείο Ψηφιακά Μετασχηματισμένης Επιχείρησης
3. Βραβείο Διεθνούς Παρουσίας
4. Βραβείο Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος και Πράσινης Ενέργειας
5. Βραβείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
6. Βραβείο Κοινωνικής Ανταπόκρισης
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 24 Ιουνίου 2022
Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής εδώ:
https://epihal.gr/%ce%92%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af…/