Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

aigialos

Αίτηση για παραχώρηση αιγιαλού για το έτος 2022

Οι ενδιαφερόμενοι για χώρο για χρήση αιγιαλού για το έτος 2022 θα πρέπει να κάνουν αίτηση στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Πολυγύρου, η οποία αν γίνεται για πρώτη φορά πρέπει να συνοδεύεται από σκαρίφημα του προς παραχώρηση χώρου. Αν πρόκειται για συνέχιση προηγούμενου έτους παρακαλούνται οι εκμισθωτές να προσέλθουν στο παραπάνω Τμήμα για την εμπρόθεσμη πληρωμή.

Η κατάληψη του χώρου χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τον Δήμο θεωρείται αυθαίρετη και υπόκειται στην επιβολή προστίμου .