Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την 25η Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή στις 14:00, με τα παρακάτω θέματα:

1) Λήψη απόφασης για την 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2) Έγκριση αγοράς μεταχειρισμένου ημιφορτηγού από το ελεύθερο εμπόριο και ανακατανομή χρηματοδότησης (Μέτρα Πολιτικής Προστασίας) (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
3) Προμήθεια στεφανιών & ειδών σημαιοστολισμού Εθνικής Επετείου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
4) Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΚΜ (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5) Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
6) Εκλογή αντιπροσώπου στον ΣΔΙΠΕ – Ιαματικές Πηγές (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
7) Εκλογή αντιπροσώπων – μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
8) Ορισμός εκπροσώπου στο Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών «ΠΝΟΗ» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
9) Άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου Πολυγύρου στην Τράπεζα της Ελλάδος (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
10) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση οικοπέδου έκτασης 1800 μ. στη θέση «Αλώνια» της Τ.Κ. Γαλαρινού (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
11) Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για την χρηματοδότηση μελετών δημιουργίας Μαρίνας – αλιευτικού καταφυγίου σκαφών (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

12) Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση του Δήμου σε σχέση με το πρόγραμμα αδεσπότων (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
13) Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση και υλοποίηση προσβάσεων ΑΜΕΑ στα σχολεία του Δήμου (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
14) Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση μελετών πυροπροστασίας Σχολείων Δήμου Πολυγύρου (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
15) Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την χρηματοδότηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων και συντήρηση παλαιών στον Δήμο Πολυγύρου (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
16) Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση του Δήμου από το ΠΔΕ ποσού 7.500.000 € για την αποκατάσταση – βελτίωση του Αστικού Δημοτικού Δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
17) Υποβολή πρότασης για την ένταξη στο Π.Δ.Ε. του έργου «Αποκατάσταση – Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου λόγω φυσικών καταστροφών» προϋπολογισμού 4.000.000 € (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
18) Εκμίσθωση Εκθεσιακού Κέντρου Καλυβών – Λήψη απόφασης για διαπραγμάτευση (άγονος διαγωνισμός δύο φορές) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
19) Μίσθωση ακινήτου για πάρκινγκ Εθνικού Σταδίου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
20) Έγκριση 3ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου» της υπ’ αρ. μελέτης 57/16 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
21) Έγκριση 9ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 2 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 12/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465 (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
22) Έγκριση 9ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 3 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Δουμπιών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 13/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465 (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
23) Πρόσληψη διμήνων ανταποδοτικού χαρακτήρα (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
24) Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων από πλημμυρικά φαινόμενα με αριθ. μελέτης 15/2017 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
25) Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
26) Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου –Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου– Καλυβών Δήμου Πολυγύρου-Β’ Φάση (Ολοκλήρωση)» με αρ. μελ. 188 / 2011(Εισηγ.:ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
27) Επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τ & Δ/Κ Δήμου Πολυγύρου” αριθ. μελ. 81/2012 (Εισηγ.:ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
28) Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων – ακινήτων του Δήμου και αγορά ή μίσθωση πραγμάτων – ακινήτων ανηκόντων σε τρίτους (παρ. 1 άρθρ. 1 ΠΔ 270/81) (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
29) Μίσθωση ακινήτου για πάρκινγκ Ορμύλιας (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
30) Έξοδα παράστασης Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Εισηγ.: ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ)
31) Οργάνωση εκδήλωσης στον Ταξιάρχη (γιορτή ελάτου) (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
32) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δύο εδαφικών τμημάτων στις Καλύβες Πολυγύρου, αντίστοιχων εμβαδών 49.671,20 τ.μ. και ΚΑΕΚ 490579105018 και 9660,19 τ.μ. με ΚΑΕΚ 490579108005 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
33) Παραχώρηση της χρήσης ενός απινιδωτή στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλ/κής για το Πολυιατρείο Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
34) Μίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
35) Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Γενικού Γραμματέα Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
36) Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Πολυγύρου & Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ανθεμούντα (Εισηγ.: ΣΑΡΑΝΤΗ)