Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

geniko nosokomeio

22 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ανακοινώνεται ότι από 03 Ιουλίου 2017 έως και 12 Ιουλίου 2017 υποβάλλονται αιτήσεις στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής (στο ισόγειο του κτιρίου, γραφείο αρ.32) για σύμβαση σύναψης εργασίας Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης -12-2018, είκοσι δύο (22) ατόμων, για αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, του Ψυχιατρικού Ξενώνα, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει σήμερα, μετά από τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του, για τις παρακάτω θέσεις:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

——————————————————–

     ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                         

     ———————————–

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ           17 ΑΤΟΜΑ     (15 άτομα 6ωρης απασχόλησης

     (ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ)                                                     2 άτομα 8ωρης απασχόλησης)                

——————————————————————————————————-

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΤΙΣΗΣ -ΕΣΤΙΑΣΗΣ       5 ΑΤΟΜΑ       (6ωρης απασχόλησης)

       (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)