Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

eopyy

24ωρη πανελλαδική απεργίας στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη 24ωρης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ για την ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 για τους εργαζόμενους στον ΕΟΠΥΥ και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11.00 πμ στο Υπουργείο Υγείας.
Με αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ στις 21/7/2022 και 8/9/2022 εγκρίθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΕΟΠΥΥ, το οποίο προωθήθηκε προς το Υπουργείο Υγείας για τις περαιτέρω ενέργειες.
Στο σχέδιο Π.Δ. περιλαμβάνεται η συρρίκνωση των περιφερειακών δομών του ΕΟΠΥΥ με τη μετατροπή 14 Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕΔΙ) σε Αυτοτελή Τμήματα, την κατάργηση συνολικά 107 Τμημάτων στην συντριπτική πλειοψηφία των ΠΕΔΙ και το κλείσιμο 5 αποκεντρωμένων γραφείων. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ (ΠΑΝΣΥΕΡ) συνεδρίασε στις 12/9/2022 με βασικό του θέμα το Σχέδιο Π.Δ. Οργανισμού και αποφάσισε την αποστολή αιτήματος προς την Ομοσπονδία και την ΑΔΕΔΥ για την κήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας, με αίτημα την απόσυρση του Σχεδίου, την επεξεργασία ενός σχεδίου ανάπτυξης, στελέχωσης και αναβάθμισης του ΕΟΠΥΥ, συμβατό με τις ανάγκες των πολιτών αλλά και τις απαιτήσεις των υπαλλήλων.