Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 19:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/3-4-2020 τεύχος Α’), με τα παρακάτω θέματα:
1. Ορισμός εκπροσώπου στο «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Σύσταση Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3. Έγκριση ή μη της νέας σύμβασης Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και Δήμου για τον φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 2021 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
5. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 5/2018 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
6. Αποδοχή ποσού 76.530.00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Δ’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
7. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης για αγορά οικοπέδου που είναι όμορο με ιδιοκτησία Δήμου Πολυγύρου στην οποία βρίσκεται η οικία Κότσιανου (Εισηγ. ΒΟΡΔΟΣ)
8. Λήψη εκ νέου απόφασης για την αγορά οικοπέδου για την κατασκευή παιδικής χαράς στην Παλαιόχωρα και ορισμός επιτροπής εκτίμησης (Εισηγ.: ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ)
9. Ένταξη στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2021 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
10. Οργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2020 (Εισηγ. ΒΟΡΔΟΣ)

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου.