Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, στις 19:00. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1)Λήψη απόφασης για την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2) Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων έτους 2018 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957) (Εισηγ.: Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
3) Αποδοχή και έγκριση των όρων του Δανείου από το Τ.Π.&Δ. για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4)Κατανομή ποσού πυροπροστασίας για το έτος 2018 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5) Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
6) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 31/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
7) Ανάθεση υλοτομίας σε Δασικούς Συνεταιρισμούς των Κοινοτικών Δασών Βάβδου και Δουμπιών για το διαχειριστικό έτος 2018 (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
8) Έγκριση προϋπολογισμού Παιδικής Κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης 2018 (ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
9) Έγκριση απολογιστικών στοιχείων έτους 2017 της Παιδικής Κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)

10) Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ. Κ. Πολυγύρου», Aρ. Μελ. 57/2016 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
11) Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
12) Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
13) Εξέταση αίτησης για την παραχώρηση της Πλατείας Δημαρχείου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
14) Έγκριση 7ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 4 “Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών – Δήμου Πολυγύρου” (αρ. μελ. 14/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. Έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465 (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
15) Έγκριση 6ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 2 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 12/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465 (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
16) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
17) Έγκριση και παραλαβή της : «Τοπογραφική μελέτη έργων συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
18) Έγκριση και παραλαβή της : «Τοπογραφική μελέτη για αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Δρόμος» και αγωγό μεταφοράς νερού έως τη δεξαμενή Καλυβών» Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
19) Επιχορήγηση Συλλόγων ( Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
20) Πρόσληψη εργάτη νεκροταφείου ΥΕ με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με τη διαδικασία του αντιτίμου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
21) Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
22)Χωροθέτηση – ορισμός αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2018 (Εισηγ.: κ. ΖΟΥΝΗ)
23) Εξέταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου στις Καλύβες το οποίο ανήκει στον Δήμο Πολυγύρου (ΕΙΣΗΓ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
24) Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ)
25) Μετακίνηση υπαλλήλων Κανονισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πολυγύρου στο Δήμο Πολυγύρου (Εισηγ.: ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ)
26) Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Κρήμνης” αρ. μελ. 31/2017 (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
27)Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΣΑΡΑΝΤΗ)