Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, στις 19:30 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Λήψη απόφασης για την 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελέτης 12/2014 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
3) Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Δρόμος» και αγωγό μεταφοράς έως τη δεξαμενή Καλυβών» Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
4) Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης με το αρ. 24 του Ν. 2508/1997 ΣΤΗ ΘΈΣΗ «Σίδερο» της Δ.Κ. Μεταμορφώσεως Δ.Ε. Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
5) Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση Αγωγών Αμιάντου Τμήματος Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Νέου Οικισμού Παλαιοκάστρου» με αριθ. μελέτης 124/2010 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
6) Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
7) )Καθορισμός χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
8) Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
9) Αντικατάσταση Προέδρου Λιμενικού Ταμείου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

10) Διαγραφές χρεών (Εισηγ. ΒΟΡΔΟΣ)
11) Επιχορήγηση συλλόγων (Εισηγ: ΒΟΡΔΟΣ)
12) Επιστροφή εγγύησης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
13) Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου (αρ. μελ. 188/2011) της πράξης «Έργα συλλογής μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
14) Ιδιωτική πολεοδόμηση 430 στρεμμάτων στο Μετόχι Διονυσιάτικος Μύλος Δ.Δ. Πολυγύρου (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
15) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών Δήμου Πολυγύρου» της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
16) Εξέταση αίτησης άδειας σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στη θέση «Πυγάδια» στην Γερακινή (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
17) Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων (Εισηγ. ΒΟΡΔΟΣ)
18) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την απόκρουση αγωγής εργατικής διαφοράς Χρηστίδης Σωτήριος κ.λ.π. (Μονομελές Πρωτοδικείο Πολυγύρου – Δικάσιμος 25/4/018 αρ. κατάθεσης 1569/017) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
19) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την αντίκρουση της από 23-10-2017 αγωγής εργατικής διαφοράς υπαλλήλων του Δήμου, Αργυρού Αστερία κλπ (Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλ/κής) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
20) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την απόκρουση αγωγής εργατικής διαφοράς Ζέρβας Νικόλαος κ.λ.π. (Ειρηνοδικείο Πολυγύρου – Δικάσιμος 18/4/018 αρ. κατάθεσης 172/017) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
21) Αποδοχή παραχώρησης ενός (1) μηχανήματος έργου από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής στο Δήμο Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
22) Εξέταση αίτησης άδειας σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ. Ταξιάρχη (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
23) Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεταμόρφωσης (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
24) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας Πτηνοτροφική Μονάδα πάχυνσης δυναμικότητας 33.000χιλ. πτηνών της εταιρείας ΥΟΙ ΑΦΩΝ ΝΙΚΑ ΟΕ (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
25) Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας.
26) Έγκριση 8ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 4 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών Δήμου Πολυγύρου» της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου»
27) Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων Δήμων Ραφήνας – Μαραθώνος – Πικερμίου και Μεγάρων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
28) Παραχωρήσεις χώρων (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
29) Εξέταση αίτησης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης στην Τ..Κ. Μεταμόρφωσης (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
30) Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Πολυγύρου και έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΣΑΡΑΝΤΗ)