Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dhmarxeio

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 στις 18:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Παράταση προθεσμίας του έργου: “Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
2) Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών – τακτοποιητικού και 3ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών του έργου “Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Πολυγύρου” με αρ. μελ. 173/2011 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
3) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου” (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
4) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου)” (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
5) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου” αρ. μελ. 91/2014 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
6) Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
7) Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου» της υπ’ αριθ. 124/2010 μελέτης του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
8) Παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης για το έργο «Βελτίωση – αναβάθμιση τοπικής οδού Γαλάτιστας-Λιβάδι (όρια Νομού Χαλκιδικής) Δήμου Πολυγύρου» με αριθμό μελέτης 7/2016 (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
9) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πολυγύρου, στο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Βόρειας Χαλκιδικής (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου