Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

agogoi-omvrion

ΣΤΙΣ 28/2/2017 Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Άλλο ένα έργο αντιπλημμυρικής προστασίας γίνεται πραγματικότητα για το Δήμο Πολυγύρου. Πρόκειται για την παρέμβαση με τίτλο «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Πολυγύρου», το οποίο δημοπρατείται στις 28 Φεβρουαρίου 2017. Αντικείμενό του είναι η κατασκευή 3.100 μέτρων δικτύων ομβρίων με προϋπολογισμό 1.227.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε.
Τα δίκτυα που θα κατασκευαστούν καλύπτουν όλο τον οικισμό του Πολυγύρου. Με τη λειτουργία τους θα πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός των βρόχινων νερών από τα ακάθαρτα και θα καταργηθεί το παντοροϊκό σύστημα (σύστημα συλλογής ακαθάρτων και όμβριων νερών στο ίδιο δίκτυο αγωγών), που διαθέτει μέχρι σήμερα η πόλη. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 16 ημερολογιακοί μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, κ. Αστέριος Ζωγράφος, τόνισε:
«Πρόκειται για ένα μεγάλο και σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο το συνολικό μήκος των δρόμων, όπου θα κατασκευασθεί το δίκτυο των ομβρίων, θα ξεπεράσει τα τρία (3) χιλιόμετρα. Αποτελεί ένα έργο που θωρακίζει τον Πολύγυρο απέναντι στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής πλημμύρας. Ο Δήμος μας συνεχίζει την υλοποίηση έργων υποδομής και θα συνεχίσει με την ίδια ένταση την διεκδίκηση κονδυλίων για την ενίσχυση των υποδομών, που προσφέρουν ασφάλεια και ποιότητα ζωής στους κατοίκους και τους επισκέπτες μας. Δυστυχώς στον δήμο μας τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υλοποιηθεί ελάχιστα έως και καθόλου μεγάλα έργα αναγκαίων υποδομών. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει μεγάλα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Υπουργεία και την Περιφέρεια, αλλά θα συνεχίσουμε με αμείωτους ρυθμούς διότι το όραμά μας για το Δήμο της πρωτεύουσας είναι μεγάλο και οι ανάγκες ακόμη μεγαλύτερες».