Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου, την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2020, στις 7.00 μ.μ.

Στη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου, θα συζητηθουν τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2018 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3. Αποδοχή της διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικές ενέργειες για το ασφαλτικό οδόστρωμα που κατασκευάστηκε, στα πλαίσια του υποέργου 1«Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 188/2011) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
4. Έγκριση 6ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 188/2011) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
5. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης της αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων (Εισηγ: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
6. Αποδοχή ποσού 76.530.00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Α’ Κατανομή έτους 2021 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων οδικού δικτύου παραλιακών και ορεινών περιοχών του Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 16/2013 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
8. Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών στις Κοινότητες Ριζών, Ταξιάρχη και Αγ. Προδρόμου (Εισηγ.: ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ)
9. Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρων για στάθμευση οχημάτων στην Κοινότητα Ταξιάρχη και στην Κοινότητα Ριζών (Εισηγ.: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
10. Άδεια σύνδεσης με το κοινοτικό δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Βάβδου & Κοινότητας Γαλάτιστας (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
11. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
12. Έγκριση 7ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465 (Εισηγ: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
13. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης αξίας για τμήμα που πρόκειται να προσκυρωθεί (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
14. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
15. Λήψη απόφασης για την κατάργηση και απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
16. Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου των Καλυβών Πολυγύρου στα Ο.Τ. Γ345 και Γ351 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
17. Παροχή γνωμοδότησης για την κατασκευή γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
18. Έγκριση αποζημίωσης από θετικές ζημίες για την Κ/ΞΊΑ ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. του έργου ΕΕΛ Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)