Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

life13

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξόρυξης και Εναλλακτικών Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 15 και 16 Ιουνίου 2016. Το Συνέδριο στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας αλλά και την ενημέρωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και του κοινού για την εναλλακτική πρόταση της ανάκτησης χρήσιμων υλικών, γης και ενέργειας από χώρους διάθεσης αποβλήτων μέσω της εξόρυξης και της κατάλληλης επεξεργασίας τους. Επιπλέον, στοχεύει στην παρουσίαση άλλων εναλλακτικών μεθόδων και καινοτόμων προτάσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα θα παρουσιάσουν τη μέθοδο της εξόρυξης αποβλήτων, την αποκατάσταση των ρυπασμένων χώρων και την ανάκτηση των φυσικών πόρων, καθώς και τις νέες τεχνολογίες και προοπτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Κύριος στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου LIFE+ Reclaim της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται και χρηματοδοτείται το εν λόγω Συνέδριο. Το Έργο LIFE+ Reclaim ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο 2016, με βασικό αντικείμενο την κατασκευή μιας προσωρινής πιλοτικής εφαρμογής σε παραγωγική κλίμακα, για την εξόρυξη απορριμμάτων από υφιστάμενα κύτταρα του ΧΥΤΑ Πολυγύρου. Στόχος της μεθόδου εξόρυξης απορριμμάτων είναι ο διαχωρισμός των χρήσιμων υλικών και η παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων, εισάγοντας στοιχεία καινοτομίας από τη μεταλλευτική βιομηχανία και προτείνοντας μια νέα προσέγγιση στην αξιοποίηση των απορριμμάτων. Το Έργο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση του κοινού, μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Το έργο LIFE+ Reclaim, με κωδικό LIFE12 ENV/GR/000427, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 50%. Συντονιστής Δικαιούχος του Έργου είναι η εταιρεία ENVECO A.E. ενώ οι συμπράττοντες είναι η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ο Δήμος Πολυγύρου και η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ.
Οι εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εξόρυξης και Εναλλακτικών Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016, στην Αθήνα, στην Αίγλη Ζαππείου, από τις 10.00 πμ. έως τις 4.30 μμ. Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν. Συστήνεται η έγκαιρη εγγραφή λόγω περιορισμένων θέσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.erasmus.gr/microsites/1091 ή καλέστε στον αριθμό 210 6125027.