Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Το κτίριο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Αποτελέσματα από το 3ο κύμα του Οικονομικού Βαρόμετρου της Χαλκιδικής

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο στήριξης των επαγγελματιών μελών του, διεξάγει τη δίμηνη έρευνα Βαρόμετρο της Οικονομίας της Χαλκιδικής, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις και τα προβλήματα των επιχειρηματιών της περιοχής και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και κινήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Πτώση του δείκτη για το δίμηνο

Τα γενικά συμπεράσματα του 3ου κύματος είναι ότι, υπάρχει σαφής βελτίωση και αλλαγή κλίματος σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, δεδομένου ότι διανύουμε περίοδο μετά από αξιοσημείωτα οικονομικά αποτελέσματα λόγω του τουρισμού και παρά το γεγονός ότι ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας παρουσιάζει πτώση φτάνοντας στο -1,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο δίμηνο (Ιούνιος-Ιούλιος), που ήταν στο 1,9% και 5,8% το δίμηνο Απρίλιος-Μάιος, οπότε και ξεκίνησε η έρευνα.

Ικανοποιημένοι από την σαιζόν οι επιχειρηματίες της Χαλκιδικής

Το 65,5% δηλώνει ικανοποιημένο από την πορεία της τουριστικής περιόδου μέχρι σήμερα, ενώ το 34,4% δηλώνει λίγο έως καθόλου.

19% καλή, 31% ικανοποιητική, 29% μέτρια και 21% κακή κρίνεται η κατάσταση των επιχειρήσεων τις Χαλκιδικής από τους ερωτώμενους επαγγελματίες. Στο 43% των επιχειρήσεων παρατηρείται αύξηση του τζίρου, στο 25% παραμένει ίδιος ενώ το 32% δηλώνει ότι ο τζίρος τους μειώθηκε.

79% δηλώνει ότι θα διατηρήσει το προσωπικό του για το μήνα που ακολουθεί, 10% θα προσλάβει νέο και 11% θα απολύσει, ενώ το 29,5% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν διατηρεί καθόλου προσωπικό. Ωστόσο, αναφορικά με την εξεύρεση προσωπικού το 53,6% δηλώνει ότι αδυνατεί να βρει αυτό που χρειάζεται, το 39,3% δυσκολεύτηκε, αλλά βρήκε τελικά αυτό που έψαχνε, ενώ μόλις 7,1% βρήκε εύκολα αυτό που έψαχνε.

12% δηλώνει ότι περιμένει να είναι καλύτερη η κατάσταση της επιχείρησής του, 31% ίδια, ενώ το 58% πιστεύει ότι, θα είναι χειρότερη.

Θετικά αξιολογούν τα χρηματοδοτικά προγράμματα

 Απαντώντας στο ερώτημα αν τα χρηματοδοτικά προγράμματα, που «τρέχουν» ή θα «τρέξουν», όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. βοηθούν την μικρομεσαία επιχείρηση, το 39% απαντά θετικά, το 25% αρνητικά, ενώ το 36% δηλώνει ότι, δεν τα γνωρίζει και δεν είναι σε θέση να το αξιολογήσει.

Μόλις το 16% απαντά, πως κρίνει θετικά τα μέτρα που εξαγγέλλονται και τις επιδοτήσεις (fuel pass, power pass, κλπ) που δίνονται, ενώ το 78% απαντά αρνητικά. Το 6% δεν γνωρίζει, δεν απαντά.

Την έρευνα διεξήγαγε η εταιρεία Interview, κατά τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2022. Το δείγμα αποτελείται από 320 επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, η συμμετοχή των οποίων είναι προαιρετική.

Το link με τα αποτελέσματα της έρευνας και τα σχετικά γραφήματα βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (www.epihal.gr). Το επόμενο δίμηνο βαρόμετρο θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο -Νοέμβριο 2022.