Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Δημαρχείο Πολυγύρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου, την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, στις 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάσταση και τη λειτουργία των Βιολογικών Καθαρισμών Ορμύλιας, Γαλάτιστας και Πολυγύρου (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Λήψη απόφασης για την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2022 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2021 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
5. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις για υποδομές του Δήμου Πολυγύρου που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (Προσεισμικός Έλεγχος)» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για την επιστροφή στον Πολύγυρο των Υπηρεσιών Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών που συγχωνεύθηκε με το Υποθηκοφυλακείο Καλαμαριάς και κτηματολογίου και που εξυπηρετούσε την Γαλάτιστα, Γαλαρινό κ.λ.π. (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
7. Απόδοση αναλογούντων εσόδων ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών για το Β’ Εξάμηνο του οικονομικού έτους 2019 και το οικονομικό έτος 2020 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
8. Αποδοχή ποσού 77.100,00 € και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Γ’ Κατανομή έτους 2021 και κατανομή του υπόλοιπου 50% (33.500,00 €) για επισκευή και συντήρηση των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
9. Επαναχάραξη με ανταλλαγή αγροτικής οδού σε περιοχή διανομής αγροκτήματος Ορμύλιας (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
10. Έγκριση πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδος εκτάσεων προς ανταλλαγή (Εισηγ.: ΜΑΤΕΑΣ)
11. Λήψη απόφασης για την έναρξη διαδικασιών καλλιεργήσιμης έκτασης στη Κοινότητα Βραστάμων (Εισηγ.: ΖΟΥΝΗ)
12. Λήψη απόφασης για την έναρξη διαδικασιών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στη Κοινότητα Σανών (Εισηγ.: ΖΟΥΝΗ)
13. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση δύο αρδευτικών γεωτρήσεων στην παραλιακή ζώνη Γερακινής – Καλυβών – Ολύνθου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
14. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
15. Καθιέρωση της 17ης Μαΐου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και τον εορτασμό αυτής ταυτοχρόνως σε όλη τη Μακεδονία (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
16. Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πολυσύχναστων (Εισηγ.: ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΟΥ)
17. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: κατασκευή έργων εξωτερικού υδραγωγείου (καταθληπτικοί – βαρυτικοί αγωγοί) για τη σύνδεση των υδρευτικών γεωτρήσεων με δεξαμενή και αντλιοστάσιο ύδρευσης» αρ. μελ. 33/2019 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
18. Ορισμός δύο (2) μελών της αντιπολίτευσης για την Εκτελεστική Επιτροπή (Πειθαρχική Διαδικασία του Συμβουλίου Υπαλλήλων) (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
19. Αντικατάσταση υδρονομέων λόγω παραίτησης (Εισηγ.: ΔΗΜΗΤΣΑΣ)
20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Ολύνθου, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων κατά την 10η Ιουλίου 2019» (αρ. μελ. 47/19) (Εισηγ.: ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ)
21. Λήψη απόφασης για χορήγηση παροχής ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
22. Λήψη απόφασης για χορήγηση παροχής ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)