Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dhmarxeio

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, στις 19:30 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Λήψη απόφασης για την 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018 (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ) (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2) Λήψη απόφασης για την αποδοχή υποβολής πρότασης για την ένταξη του Δήμου Πολυγύρου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με τίτλο «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης Έργων των Ο.Τ.Α.» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3) Παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη φακέλων για την αδειοδότηση ανόρυξης υδρευτικών γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Ταξιάρχη, Τ.Κ. Σανών και Δ.Κ. Πολυγύρου της Δ.Ε. Πολυγύρου, Δήμου Πολυγύρου για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό» με αριθμό μελέτης 22/2017 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
4) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη υδραυλικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοκάστρου» Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 15/2016 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
5) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοκάστρου» Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 16/2016 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)

6) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοκάστρου» Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 17/2016 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
7) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Γαλάτιστας» Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 13/2016 (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
8) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Γαλάτιστας» Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 12/2016 (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
9) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη υδραυλικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Γαλάτιστας» Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 11/2016(Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)
10) Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση και δημιουργία νέων παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Πολυγύρου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
11) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή πρότασης στην Β’ Πρόσκληση του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
12) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή πρότασης με τίτλο “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Γαλαρινού προς Βασιλικά (έως όρια Ν. Χαλκιδικής)” στα πλαίσια της Πρόσκλησης IV του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
13) Μεταβίβαση θέσης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
14) Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
15) Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
16) Καταβολή Ετήσιας Συνδρομής στο Δίκτυο Πόλεων του Μεγαλεξάνδρου» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
17) Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικού χώρου στην Δ.Κ. Πολυγύρου για την εγκατάσταση Τσίρκου για το χρονικό διάστημα 10/09/2018 έως 20/09/2018 (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
18) Ορισμός υπεύθυνου – υπολόγου για τα έργα που πληρώνονται από το ΕΣΠΑ (Εισηγ.: ΒΟΡΔΟΣ)
19) Διεξαγωγή ενημερωτικής, ψυχαγωγικής, εκπαιδευτικής εκδήλωσης με θέμα «ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

21) Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Πολυγύρου και έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου Πολυγύρου (Εισηγ.: ΣΑΡΑΝΤΗ)