Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

aimod-gyn2017

5Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Την 5η Εθελοντική Αιμοδοσία οργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Πολυγύρου την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, στο χώρο αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Πολυγύρου.