Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

kinigos

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ ΣΕ 6 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, απαγορεύεται η θήρα όλων των θηραμάτων, μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2020-2021, σε έξι περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και συγκεκριμένα:
•Στη νήσο Διάπορο του Δήμου Σιθωνίας
•Στις περιοχές Ορμύλια, Μεταμόρφωση και Μεταγγίτσι των Δήμων Πολυγύρου και Σιθωνίας
•Στις περιοχές Βουρβουρού, Αρμενιστής και Πλατανίτσι Δήμου Σιθωνίας
•Στις περιοχές Καρράς, Αζάπικο του Δήμου Σιθωνίας
•Στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι του Δήμου Πολυγύρου καθώς και
•Στην περιοχή Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου
Στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι η τήρηση των παραπάνω ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στη ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία.