Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dasos2017

ΩΣ ΤΙΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Παρατείνεται η διάρκεια της ανάρτησης των ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών, έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Η παράταση θα δώσει επαρκή χρόνο σε όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να προβούν, εντός των επόμενων ημερών, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή αντιρρήσεων ή αιτήματος εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.

Η παράταση δίδεται προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος, κυρίως στους αγρότες και στους καλλιεργητές που επιδοτούνται να μαζέψουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή των αιτήσεων (παύει να ισχύει η 31/8/2017 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων και μετατίθεται στις 7/9/2017). Διευκολύνει όμως και τους κατοίκους εξωτερικού, οι οποίοι πιθανώς θα βρίσκονται αυτή την περίοδο στη χώρα μας για καλοκαιρινές διακοπές και θα μπορούν να ρυθμίσουν τυχόν εκκρεμότητές τους με τους δασικούς χάρτες.

Ειδικότερα, έως τις 7 Σεπτεμβρίου, δίνεται το περιθώριο χρόνου (σε κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού) να κάνουν χρήση των εξής εργαλείων:

– Υποβολή αντιρρήσεων επί του χαρακτήρα των εκτάσεων στον αναρτημένο δασικό χάρτη

– Υποβολή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος για διόρθωση στον χάρτη

– Υποβολή αιτήματος εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις που είχαν στο παρελθόν δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, είναι άλλης μορφής σήμερα και είναι ενταγμένες στο σύστημα ΟΣΔΕ ώστε να λαμβάνουν επιδοτήσεις.

– Οριοθέτηση επί του χάρτη από τους δήμους των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων.