Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

firewood

ΑΔΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

Αίτηση χορήγησης άδειας καυσοξύλευσης για την κάλυψη ατομικών τους αναγκών έχουν δυνατότητα να υποβάλουν στο Δασαρχείο Πολυγύρου οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πολυγύρου. Η αίτηση κατατίθεται από τον αρχηγό της οικογένειας και αφορά την υλοτόμηση μέχρι δύο τόνους καυσόξυλων από αείφυλλα πλατύφυλλα (πουρνάρι, κουμαριά, σχοίνος, ρείκι και αριά). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες σ το Δασαρχείο Πολυγύρου τηλ: 2371021684.