Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Αιμοδοσία Δήμου Πολυγύρου

Ο Δήμος Πολυγύρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής οργανώνει αιμοδοσία στις 19 και 20 Απριλίου 2022, σε αίθουσες του Γυμνασίου Πολυγύρου, από τις 09:00 έως τις 14:00.