Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

kipseles

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής αναφορικά με τις αιτήσεις – δηλώσεις κυψελών Διαχείμασης καλεί όλους τους Μελισσοκόμους να προσέλθουν στο γραφεία της στον Πολύγυρο ή στα κατά τόπους γραφεία Υποστήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης, για να συμπληρώσουν την αίτηση δήλωση καταγραφής των διαχειμαζόμενων κυψελών τους το αργότερο μέχρι 31-12-2016.
Η αίτηση δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους και αποτελεί επιπλέον προϋπόθεση για την ένταξη των Μελισσοκόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης μετακίνησης κυψελών (δράση 3.2)
Περισσότερες πληροφορίες: κα. Κούρα Αθανασία τηλ. 2371351267, φαξ 23713 51207, e mail : agro6@halkidiki.gov.gr