Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

epikoinonia

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι από αύριο Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

Το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της εφαρμογής του προγράμματος https://keaprogram.gr/ από τους δικαιούχους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του taxisnet. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των προσυμπληρωμένων δεδομένων στη φόρμα του προγράμματος θα πρέπει να προσκομιστεί στο Δήμο κατοικίας του δικαιούχου το αντίστοιχο πιστοποιητικό που αποδεικνύει την αλλαγή των στοιχείων (π.χ. γέννηση νέου μέλους του νοικοκυριού, αλλαγή του εισοδήματος το τελευταίο εξάμηνο κ.λ.π.)
Επίσης αιτήσεις μπορούν να γίνονται στην υπηρεσία μας για όλους του δημότες του Δήμου Πολυγύρου καθώς και στα κατά τόπους ΚΕΠ.
Σε περίπτωση που οι αιτούντες επιλέξουν να υποβάλουν την αίτηση μέσω Δήμων ή ΚΕΠ, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν υπογεγραμμένο (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) το έντυπο συναίνεσης, με το οποίο δηλώνουν ότι συναινούν στις διασταυρώσεις των στοιχείων όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού. Το έντυπο συναίνεσης είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος.
Οι βασικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συλλέξουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι: Αριθμός ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, πληροφορίες για το εισόδημα και για τα περιουσιακά στοιχεία, απόδειξη διαμονής, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και IBAN. Για τα φιλοξενούμενα μέλη, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και πληροφορίες για το εισόδημα.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του προγράμματος https://keaprogram.gr/pub/ καθώς και από την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2371351448 και 2371351236.