Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Από τον Δήμο Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι όλοι οι κάτοικοι των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου, που υπέστησαν ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις 26 και 27 Ιουνίου 2018, πρέπει να απευθύνονται άμεσα στα κατά τόπους τοπικά καταστήματα και να υποβάλουν αιτήσεις, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος από επιτροπές καταγραφής ζημιών τόσο σε κατοικίες όσο και σε καταστήματα και επιχειρήσεις.