Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

Λαϊκή αγορά - συναλλαγή

Αλλαγή ημέρα δραστηριοποίησης λαϊκής αγοράς Πολυγύρου

Ανακοινώνεται ότι η ημέρα δραστηριοποίησης της Λαϊκής Αγοράς Πολυγύρου, Σάββατο της 25ης Μαρτίου 2023, μετατίθεται την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, λόγω της εθνικής εορτής.