Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

anetxa

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ AN.ET.XA. Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος Νομού Χαλκιδικής «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 20 Μαΐου 2019, ανακοινώνει το πρόγραμμα των ενημερωτικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Ημ/νία

Ημέρα

Ώρα

Αίθουσα

18/3/2019

Δευτέρα

18:00 μ.μ.

Δ. Αριστοτέλη – Ιερισσό – Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο

19/3/2019

Τρίτη

18:00 μ.μ.

Δ. Αριστοτέλη – Αρναίας – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

20/3/2019

Τετάρτη

18:00 μ.μ.

Δ. Κασσάνδρας – Κασσανδρεία – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

21/3/2019

Πέμπτη

17:00 μ.μ.

Δ. Σιθωνίας – Νικήτη – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

22/3/2019

Παρασκευή

18:00 μ.μ.

Δ. Πολυγύρου – Πολύγυρος – Συνεδριακό Κέντρο Επιμελητηρίου

28/3/2019

Πέμπτη

18:00 μ.μ.

Δ. Νέας Προποντίδας – Νέα Μουδανιά – Hotel Ikos Oceania

Επίσης, την Παρασκευή στις 29/3/2019 στις 10.00’ στα Νέα Μουδανιά στο Hotel Ikos Oceania θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα για την 1η πρόσκληση του προγράμματος η οποία θα απευθύνεται σε συμβούλους και σε όσους εμπλακούν με τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, και στην οποία θα αναλυθούν τεχνικά θέματα (παρουσίαση τρόπου υποβολής πρότασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) και λεπτομέρειες κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής.