Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

eforia gkises

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Από την Εφορεία Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι λόγω σοβαρής βλάβης στο δίκτυο οπτικών ινών, ΜΑΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, αναστέλλεται για τουλάχιστον δύο ημέρες (23 και 24 Ιουλίου) η λειτουργία της υπηρεσίας Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Λόγω της βλάβης έχει διακοπεί τόσο η διαδικτυακή όσο και η τηλεφωνική σύνδεση της Εφορείας.
Θα υπάρξει και νεώτερη ανακοίνωση, μετά από συνεννόηση με τα συνεργεία του ΟΤΕ, για την αποκατάσταση της βλάβης και την ακριβή ημερομηνία και ώρα για την έναρξη της πλήρης λειτουργία της Εφορείας Πολυγύρου.
Ζητείται συγνώμη από το κοινό που δεν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί και διαβεβαιώνεται από όλους τους αρμόδιους φορείς ότι θα γίνει ότι είναι δυνατό για την γρήγορη αποκατάσταση της βλάβης.
Από την Εφορεία Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι λόγω σοβαρής βλάβης στο δίκτυο οπτικών ινών, ΜΑΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, αναστέλλεται για τουλάχιστον δύο ημέρες (23 και 24 Ιουλίου) η λειτουργία της υπηρεσίας Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Λόγω της βλάβης έχει διακοπεί τόσο η διαδικτυακή όσο και η τηλεφωνική σύνδεση της Εφορείας.
Θα υπάρξει και νεώτερη ανακοίνωση, μετά από συνεννόηση με τα συνεργεία του ΟΤΕ, για την αποκατάσταση της βλάβης και την ακριβή ημερομηνία και ώρα για την έναρξη της πλήρης λειτουργία της Εφορείας Πολυγύρου.