Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ

Από την υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι το πρόβλημα που είχε προκύψει σε ορισμένες περιοχές της πόλης του Πολυγύρου έχει αποκατασταθεί και η κατανάλωση του νερού μπορεί να γίνεται κανονικά. Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία.