Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

aigialos2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Από το Δήμο Πολυγύρου ανακοινώνονται τα παρακάτω:
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να κάνουν χρήση αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Πολυγύρου σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’)
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. , να προσέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου (Δημαρχείο Πολυγύρου) και της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας (πρώην Δημαρχείο Ορμύλιας) να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2371350732 & 2371351030.

ΠΡΟΣΟΧΗ 1) οι ενδιαφερόμενοι που μεταξύ της επιχείρησης τους και του αιγιαλού – παραλίας παρεμβάλλεται δημόσια έκταση – παλαιός αιγιαλός θα πρέπει να συνυποβάλλουν και το μισθωτήριο που έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ.
2)Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 και το παράρτημα 1 της ανωτέρω ΚΥΑ καθιερώνεται διαδικασία ηλεκτρονικής δημοπρασίας διενεργούμενες από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών .Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τις θέσεις αυτές .
Η διαχείριση του αιγιαλού και της παραλίας θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971 / 01 , με το άρθρο 15 του Ν.4467/2017 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’).