Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2023”

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2023 του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για σήμερα Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα.
Θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία την επόμενη εβδομάδα.