Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

antiplim-olynthos

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ.Δ ΟΛΥΝΘΟΥ

Υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου της Ολύνθου, συνολικού προϋπολογισμού 2.280.000 ευρώ. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται ολοκληρωτικά από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, εντάχθηκε δε στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνολική προθεσμία κατασκευής κι ολοκλήρωσης του έργου είναι 24 μήνες.