Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

dimotikosymboulio1

ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Στην αναζήτηση κατάλληλων χώρων για την προσωρινή στέγαση προσφύγων θα προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου στην επόμενη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 στις 19:00.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου. Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

1. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού της σχολικής επιτροπής σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2015 (Εισηγ.: κ. ΣΑΡΑΝΤΗ)
2. Τοποθέτηση εκπροσώπου εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στο Διοικητικό Συμβούλιο (Εισηγ.: κ. Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
3. Παραχώρηση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στη Τ.Κ. Βραστάμων στην Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας Ευαγγελισμού της Θεοτόκου για ανέγερση Εξωκκλησιού (Εισηγ.: κ. Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
4. Έγκριση και παραλαβή της «Διαχειριστικής Μελέτης Κοινοτικού Δάσους Δουμπιών για την πενταετία 2015-2019» με αριθ. Μελέτης 29/2015 (Εισηγ.: Α. ΛΑΚΡΟΣ)
5. Τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμού της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. (Εισηγ.: κ. Μ. ΣΑΡΑΝΤΗ )
6. Ορισμός αποζημίωσης Προέδρου της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. (Εισηγ.: κ. Μ. ΣΑΡΑΝΤΗ)
7. Μειώσεις – διαγραφές τελών ύδρευσης – άρδευσης της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης (Εισηγ.: κ. Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
8. Διαβίβαση πρωτοκόλλων διαπίστωσης βλαβών και ένστασης της Αναδόχου Κ/ξίας «Μπουλομύτης Ν. και Πλιάτσιος Ν.» σχετικά με τις βλάβες λόγω θεομηνιών στο έργο «Έργα υποδομής Κεντρικής Οδού Δ.Κ. Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου» της υπ’ αριθ. Μελέτης 01/2015 (Εισηγ.: κ. Α. ΛΑΚΡΟΣ)
9. Εξέταση αίτησης για σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στη θέση «ΞΥΛΟΓΟΥΡΝΑ» στη Δ.Ε. Πολυγύρου (Εισηγ. κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
10. Χορήγηση παροχής ύδρευσης σε αγροτική αποθήκη της Τσιπέλη Άννας (εκτός οικ. Ορμύλιας) (Εισηγ.: κ. Γ. ΜΑΤΕΑΣ)
11. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου (εξ αναβολής) (Εισηγ.: κ. κ. Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
12. Αναζήτηση κατάλληλων χώρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης προσφύγων (Εισηγ.: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

13. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (Εισηγ.:κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
14. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου» με αρ. μελ. 154/2012 (Εισηγ.: κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
15. Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τ και Δ/Κ Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 81/2012 (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
16. Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Εξαθέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών Γερακινής Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 185/2011 (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
17. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδός Σανά – Καλαμωτό (έως όρια Π.Ε. Χαλκιδικής)» αρ. μελ. 77/2011 (Εισηγ.: κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
18. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδού Κελλί – Ορμύλια» αρ. μελ. 72/2013 (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
19. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων οδικού δικτύου παραλιακών και ορεινών περιοχών του Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 16/2013 (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
20. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίου απαγωγής ομβρίων στην περιοχή «Ευαγγελινάδικα»» αρ. μελ. 68/2013 (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
21. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τεσσάρων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 5/2013 (Εισηγ. κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
22. Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση παλιών σφαγείων και μετατροπή σε κτίριο πολλαπλών χρήσεων Δήμου Ανθεμούντα» (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
23. Κατανομή ΣΑΤΑ εφαρμογή άρθρου 9 του Ν. 4071 (Εισηγ.: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
24. Λήψη απόφασης για όργανο διανομής και φύλαξης των υδατικών αρδεύσεων έτους 2016 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957) (Εισηγ. κ. Χ. ΒΟΡΔΟΣ)
25. Λήψη απόφασης για την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2016 (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ)
26. Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ)
27. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ)
28. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών «Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πολυγύρου» και «Εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2016» (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
29. Παραχώρηση χώρων κατά χρήση Σχολικών Μονάδων (Εισηγ.: κ. ΖΟΥΝΗ ΣΤ.)
30. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Επισκευές Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» με αρ. μελ. 53/13 (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
31. Λήψη απόφασης για μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου και μελών Δ.Σ. (Εισηγ.: κ. ΣΙΜΩΝΗΣ)
32. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού της σχολικής επιτροπής σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2015 (Εισηγ.: κ. ΖΟΥΝΗ Στ.)