Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

aigialos

ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Από το Δήμο Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να κάνουν χρήση αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Πολυγύρου σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586’ΕΞ2015/7-4-2015 (ΦΕΚ 578/9-4-2015 τεύχος Β΄), θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου (Δημαρχείο Πολυγύρου) και της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας (πρώην Δημαρχείο Ορμύλιας) να υποβάλλουν την αίτησή τους.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2371350732 & 2371351031.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, που μεταξύ της επιχείρησης τους και του αιγιαλού – παραλίας παρεμβάλλεται δημόσια έκταση – παλαιός αιγιαλός, θα πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στη Κτηματική Υπηρεσία Νομού Χαλκιδικής για τη σχετική αίτηση, την οποία πρέπει να υποβάλουν.
Τηλέφωνα επικοινωνίας Κτηματικής Υπηρεσίας 2371022490 & 2371024391.
Η διαχείριση του αιγιαλού και της παραλίας θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971 / 01 και της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586’ΕΞ2015/7-4-2015 (ΦΕΚ 578/9-4-2015 τεύχος Β΄).