Ποιοτική μουσική & έγκυρη ενημέρωση

3 kombos thermis

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (Ε.Ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του κυκλικού κόμβου στην είσοδο της Θέρμης εφαρμόζονται στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος (Ε.Ο. 16), τμήμα Θέρμη – Γαλάτιστα.
Για το λόγο αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Ε.Ο. (16) Θεσ/νίκης – Πολυγύρου, στην είσοδο της Θέρμης από την πλευρά της αερογέφυρας στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης περιοριστικών μέτρων της Δ/νσης Τροχαίας, στην Α΄Φάση η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται, σύμφωνα με την εγκεκριμένη σήμανση, ως εξής:
– Από Θεσ/νίκη προς Πολύγυρο και Θέρμη μέσω της νέας παράπλευρης οδού, νότια του 1/4 υφιστάμενου κόμβου, η οποία διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ελάχιστου πλάτους 3,25 μέτρων για τη δεξιά λωρίδα. Επισημαίνεται ότι η κίνηση προς Θέρμη εξυπηρετείται μέσω του κόμβου προς Τριάδι.
– Από Πολύγυρο προς Θεσ/νίκη η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσω του Κ/Κ Σέδες απευθείας στην Ε.Ο. Μουδανίων – Θεσ/νίκης.
– Από Πολύγυρο προς Θέρμη και αντιστρόφως μέσω της διασταύρωσης προς Τριάδι.
Η χρονική διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, πάντα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση θα είναι 20 ημέρες.
Για την ασφάλειά τους και την αποφυγή ατυχημάτων παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν πιστά τη σήμανση.